دانشمندان شکل جدیدی از سیلیکون تولید کردند: احتمال بهبود عملکرد قطعات الکترونیکی

به دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، عصر سیلیکون می‌گویند. دنیای مدرنی که ساخته‌ایم و تمامی وسایل اکترونیکی که استفاده می‌کنیم، ...

ادامه مطالعه